เมื่อพูดถึงการระบาดของไวรัสโคโรนา 19 หรือ Covid-19 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ของโลกอีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้ การระบาดของไวรัสโคโรนา 19 นี้ได้สร้างความตื่นตัวให้แก่ทุก ๆ คน ทั่วโลก เป็นอย่างมาก ผู้คนทั่วโลกต่างต้องรับมือกับการป้องกันและรักษาโรคที่มาจากเชื้อไวรัส Covid-19 นี้ ซึ่งได้อุบัติใหม่อีกรอบ วันนี้ delivery-health เราจึงได้รวบรวม วิธีป้องกันตัวเอง ให้ห่างไกลจาก COVID-19 มาแนะนำและปฏิบัติตามเพื่อป้องกันไว้รัสโควิด 19

9 วิธีป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจาก COVID – 19

ปัจจุบันสถานการณ์ “ โควิด – 19 ” มีการระบาดและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเชื้อไวรัสจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ และในปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถกระจายแพร่สู่คนได้จากการ ไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่มีเชื้อ ฉะนั้นแล้วเราต้องมีวิธีการป้องกันให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส โควิด 19 (Covid 19) ภัยร้ายอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด ซึ่งเราได้รวบรวม 9 วิธีป้องกันตัวเองจาก Covid-19 ดังนี้

  1. ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน
  2. หลีกเลี่ยงการทานอาหารดิบ
  3. ล้างมือด้วยการฟอกสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที
  4. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ / จาม
  5. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
  6. ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก
  7. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
  8. สังเกตคนรอบตัวและระมัดระวังตัวเอง
  9. หากมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และไข้สูง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
ขอบคุณรูปภาพจาก ch9airport.com

หากทุกคนดูแลตัวเองให้ดีและทำตาม วิธีป้องกันตัวเอง ให้ห่างไกลจาก COVID-19 ที่เราแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสม หมั่นสังเกตอาการตัวเอง จะช่วยในการยับยั้งการแพร่เชื้อไปสู่คนรอบข้างได้ดี และทำให้ลดการเกิดผู้ติดเชื้อในวงกว้างได้ เมื่อเราทำตามวิธีป้องกันอย่างเคร่งครัดเราจะสามารถก้าวข้ามสถานการณ์นี้ได้อย่างดีและปลอดภัยกับทุกคน

ขอบคุณข้อมูลจาก : ch9airport.com